słonko www.naturystyka.friko.pl www.naturystyka.friko.pl
forum •  pamiętnik •  napisz
FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Rozdział 1 - Lista. Informacje organizacyjne


1.1. Czym jest NHPlist?
Pierwszą polska mailowa lista dyskusyjna, NHPlist, jest poświęcona naturyzmowi i wszelkim tematom pokrewnym. Powstała wokół dwóch polskich WWW poświęconych naturyzmowi:
- Naturystycznej Home Page (NHP) - która była zbiórem praktycznych informacji dla naturystów (także "niedzielnych" ;-),
- Goło i Wesoło (GiW)- naturyzm rozumiany jako styl życia (już nie istniejąca).
Lista ma charakter otwarty, więc zapraszamy na nią wszystkich, którzy mają coś na ten temat (kulturalnie) do powiedzenia, także "zatwardziałych" tekstylnych.

Za wypowiedzi zgodne z tematem listy uważa się wszelkie wypowiedzi dotyczące:
- naturyzmu/nudyzmu (zgodnie z definicją)
- wszelkiej aktywności związanej z nagością o ile nie ma ona
charakteru seksualnego
- tematów neutralnych, blisko związanych z tematyką listy.

Ostateczną i niepodważalną decyzję na temat zgodności danego wątku dyskusji z tematem listy podejmuje administrator listy (nhplist-owner@yahoogroups.com).

Administrator listy jest dostępny pod adresem nhplist-owner@yahoogroups.com.
- Należy się zwracać do niego w przypadku problemów technicznych (administrator listy nie pozostaje w żadnej relacji z właścicielami i administratorami serwera listy).
- Rozstrzyga on także kwestie sporne, w tym co jest a co nie jest zgodne z tematem listy.
- Ma on do dyspozycji środki dyscyplinujące uczestników dyskusji: moderowanie i usunięcie z listy.


1.2. Zasady i etykieta NHPlist
Wszyscy uczestnicy listy są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad kultury. Nawet w ferworze gorących dyskusji nie jest dozwolone celowe obrażanie dyskutantów i używanie słów wulgarnych. Sporne kwestie rozstrzyga administrator listy (nhplist-owner@yahoogroups.com).


1.3. Moderowanie listy
Z uwagi na charakter listy, wypowiedzi mogą być moderowane - ograniczanie dostępu do listy użytkownikom, którzy łamią przyjęte zasady na liście NHPlist.
Moderowane mogą być wszystkie listy bądź też wypowiedzi poszczególnych dyskutantów. Decyzję o moderowaniu podejmuje administrator listy (nhplist-owner@yahoogroups.com). Listy są moderowane przez administratora i/lub upoważnionych przez niego uczestników listy.
Moderator może podejmować decyzje w sposób niejawny - odrzucony list nie pojawia się na liście a jego autor nie jest o tym powiadamiany.


1.4. Wysyłanie listów
Uczestnik listu wypowiada się przez wysłanie listu na adres nhplist@yahoogroups.com.


1.5. Wysyłanie plików na listę
Wysyłanie wszelkiego rodzaju załączników na listę jest niedozwolone.
Serwer listy umożliwia dzielenie się plikami (np. zdjęcia) i innymi zasobami bez obciążania skrzynek pocztowych jej uczestników.
Szczegóły są opisane w rozdziale 2 niniejszego FAQ.


1.6. Format listów
Listy powinny być wysyłane na listę formacie czysto tekstowym. RTF, HTML i inne tego typu "wynalazki" są niedozwolone.
Wypowiedzi powinny być zapisywane bez używania "polskich liter" bądź po zakodowaniu ich w obowiązującym w Internecie kodzie ISO-8859-2.
Strona kodowa Windows jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy listy są poprawnie odczytywane przez wszystkich uczesników listy (na żądanie należy zmienić sposób zapisu).
UWAGA: Polskie litery nie są dopuszczalne w jakiejkolwiek formie w TEMATACH (Subject) listu!


1.7. Odpisywanie na listy
Odpisując na listy należy trzymać się tematu. Jeśli wypowiedź jest dygresją w istotny sposób nie związaną z tematem bądź też rozpoczynamy nowy wątek, zaleca się zmianę nagłówka (temat, subject) listu.
Cytując list należy:
- usunąć wszelkie reklamy, sygnatury, zbędne dodatki w temacie (np. "Re: Odp:")
- usunąć wszystkie fragmenty wypowiedzi poprzednika nie związane z odpowiedzią
- umieścić replikę PONIŻEJ odpowiedniego fragmentu wypowiedzi oryginalnej
- zadbać o to, aby nie było wątpliwości który fragment listu jest cytatem i kto jest jego autorem.


1.8. Nowi członkowie listy
Dobry obyczaj nakazuje nowym uczestnikom przedstawienie się na liście. Nie jest to jednak warunek konieczny, wymagany do uczestniczenia w dyskusjach listy.


1.9. Dyskusje
W trakcie dyskusji obowiązują go zasady wymienione w niniejszym FAQ a także zasady netykiety. Wypowiedzi nie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, jednak wymaga się, aby list podpisany był w sposób umożliwiający identyfikację wypowiedzi dyskutanta (nick - name, unikalne inicjały, itp.).


1.10. Informacje uzyskane dzięki liście
Wszelkie informacje uzyskane na liście (łącznie z udostępnionymi zasobami, np. zdjęciami) są poufne o ile umożliwiają identyfikację innych uczestników listy, o ile nie wyrażą oni na to zgody. Przez dane umożliwiające identyfikację rozumie się wszelkie dane unikalne dla danego uczestnika listy w tym adresy e-mailowe, zdjęcia, itp.


1.11. Spam i reklama
Zabronione jest wysyłanie na listę spamu we wszelkiej formie. Zakaz dotyczy także wszelkiego rodzaju "łańcuszków szczęścia", w tym wszelkich "ostrzeżeń" przed wirusami.


1.12. Ankiety i głosowania
Co pewien czas na liście organizowane są ankiety mające na celu poznanie uczestników listy i ich środowisk. Udział w ankietach jest anonimowy i całkowicie dobrowolny. Administrator listy gorąco apeluje o aktywny udział, zwłaszcza tych członków listy, którzy rzadko zabierają na niej głos.
Dodaj swój komentarz o FAQ.
Czekamy także na Wasze pytania i problemy dotyczące listy dyskusyjnej NHPlist. Możesz pisać na adres Redakcji serwisu lub bezpośrednio do Moderatora listy.
E-mail Redakcji Serwisu NATURA &...
E-mail Moderatora NHPlist
strona głównapoczątek stronyredakcja serwisuwspółpraca
Serwisy: Naturyzm i ArtykułyOpowiadania CzytelnikówBusola NaturystówLista Dyskusyjna
Kontakty: Forum • Lista Dyskusyjna- zapisz sięPamiętnikNapisz

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & Copyright by